Nhà tuyển dụng hàng đầu


Việc làm Nam Bộ, tìm việc đúng, tuyển người nhanh, hàng chục nghìn cơ hội việc làm tại các khu công nghiệp

Công ty TNHH Dệt Lý Minh cần tuyển bảo trì và sữa chữa

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công ty TNHH Dệt Lý Minh cần tuyển kế hoạc, kho

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công ty TNHH Dệt Lý Minh cần tuyển quản lý các bộ phận (dệt, nhuộm, căng kim...)

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng
1
Bạn cần tìm việc ?