Xóa tìm kiếm nâng cao   |    Chọn tìm kiếm nâng cao  Ẩn tìm kiếm nâng cao

Công Ty Tnhh Nhựa Đạt Hòa Vĩnh Phúc (Đạt Hòa) Tuyển Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp

Khu công nghiệp khai Quang, Vĩnh yên, Vĩnh Phúc
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2018
Lượt xem: 38

Mô tả công việc

bsp;      Nhiệm vụ chung: a.       Nắm vững và thực hiện đúng các Nội quy, quy định, quy trình, các chính sách, chế độ của công ty và chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực kế toán; b.      Nắm vững, thực hiện đúng các quy trình, biểu mẫu và lưu giữ toàn bộ hồ sơ, văn bản, chứng từ được lập đúng quy định nhà nước. c.       Phối hợp các Phòng ban, bộ phận khác để hoàn thành nhiệm vụ được giao. 2.      Thực hiện các nghiệp vụ kế toán tổng hợp (không bao gồm các phần hành của kế toán chi tiết); Lập và lưu trữ các sổ sách kế toán tổng hợp theo đúng quy định. Cụ thể: a.       Phần báo cáo thuế: (sử dụng phần mềm kế toán đang sử dụng) + Báo cáo tài chính: từng quý và cả năm. + Báo cáo hàng tháng, bao gồm:
-    Bảng cân đối số phát sinh;
-    Báo cáo kết quả kinh doanh [bao gồm cả TRISA (số liệu tổng hợp của Trisa do kế toán Trisa báo cáo) sau khi đã tách toàn bộ hệ thống báo cáo khỏi Bình Dương và chốt giá trị hàng tồn kho Bình Tân];
-    Báo cáo xuất nhập tồn kho thành phẩm, hàng hóa và cân đối kho;
-    Báo cáo cơ quan Thuế gồm: Tờ khai thuế GTGT và các phụ lục đính kèm (kê khai qua mạng Internet). Báo cáo thuế TNDN tạm nộp từ quý và năm. + Lập phiếu thu – chi tiền mặt kế toán, theo dõi và nhập chứng từ ngân hàng. b.      Phần nội bộ: (sử dụng phần mềm SSP) + Quản lý chung việc thực hiện phần mềm SSP. + Nhập danh mục hàng hóa, danh mục khách hàng (chiết khấu theo từng khách hàng), nhà cung cấp (lấy từ Excel kể cả của TRISA để cuối tháng xuất ra báo cáo). + Kiểm kê Kho thực tế đối chiếu với Kho trong sổ sách để chốt số dư đầu kỳ. 3.      Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh, sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết, Sổ tổng hợp và số dư cuối kỳ có hợp lý, khớp đúng với báo cáo chi tiết; 4.      Kiểm tra việc nhập dữ liệu (SSP, phần mềm kế toán), đối chiếu, hạch toán kế toán của kế toán bộ phận và chịu trách nhiệm về tính đúng đắn của việc hạch toán; 5.      Theo dõi chi phí phát sinh; hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, thuế GTGT và các nghiệp vụ khác. Tính toán và xác định chính xác, kịp thời, đầy đủ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong kỳ; 6.      Mở sổ ghi chép và theo dõi chi tiết tất cả các loại nguồn vốn, quỹ. Phản ánh chính xác, kịp thời, đầy đủ về tình hình hiện có và phân tích, đánh giá tình hình biến động, sử dụng TSCĐ, các loại vốn, quỹ, trích lập các quỹ theo đúng quy định; 7.      Tổng hợp số liệu kế toán, lập các báo cáo tài chính từng tháng, quí, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết, phân tích tình hình tài chính của Công ty tại Bình Tân theo đúng chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán đúng thời gian quy định chuyển Phó Phòng xem xét trước khi trình Kế toán trưởng. 8.      Thống kê, tổng hợp số liệu kế toán để lập báo cáo phân tích và đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, chi phí sản xuất, bán hàng và chi phí quản lý công ty cho Ban Giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu. 9.      In sổ chi tiết và tổng hợp trình ký theo qui định và lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định của công ty và pháp luật. 10.  Theo dõi công nợ phải thu, phải trả, tài khoản Ngân hàng và theo dõi công nợ với Bình Dương. 11.  Quản lý các chi phí trả truớc và trích trước bao gồm: a. Mở sổ chi tiết theo dõi từng khoản chi phí trả trước và trích trước từ khi phát sinh đến khi đến khi phân bổ hết. b. Xác định thời gian phân bổ, tiêu thức phân bổ, tính toán và lập bảng phân bổ chính xác các loại chi phí trả trước, trích trước trong các kỳ hạch toán. 12.   Theo dõi chi tiết hoá đơn đầu vào, kiểm tra và chịu trách nhiệm tính hợp pháp của hoá đơn đầu vào, đầu ra. Quản lý hoá đơn GTGT và lập báo cáo quyết toán hóa đơn, thủ tục quyết toán thuế, hồ sơ hoàn thuế với cơ quan Thuế. 13.   Tính toán, xác định chính xác, kịp thời các khoản thuế phải nộp. Lập các tờ khai thuế đầu ra, đầu vào và các báo cáo về sản xuất kinh doanh có liên quan đến việc kê khai thuế và khấu trừ thuế. 14.   Mở sổ chi tiết và theo dõi riêng từng loại thuế. Theo dõi, đối chiếu số nợ thuế và lập kế hoạch nộp thuế hàng tháng các khoản thuế đến hạn theo thông báo thuế. 15.   Lập dự toán số nộp ngân sách hàng năm, kế hoạch thuế thu nhập công ty đầu năm và báo cáo quyết toán thuế TNDN năm cho cơ quan thuế. Và các công việc khác do Kế toán trưởng, Phó Phòng Kế toán giao.

Yêu cầu ứng viên

- Nam/Nữ, độ tuổi từ 25 đến 35.
- Yêu cầu trình độ chuyên môn kỹ thuật: Đại học
- Yêu cầu ngành nghề : Kế toán
- Yêu cầu tin học: Tin văn phòng o   Khả năng truyền đạt bằng lời nói/văn bản. o   Khả năng giao tiếp hiệu quả. o   Quản lý thời gian và tiến độ công việc. o   Cung cấp các báo cáo rõ ràng và theo thứ tự ưu tiên

Yêu cầu hồ sơ

- Đơn xin việc.
- Sơ yếu lí lịch dán ảnh có xác nhận của địa phương;
- Chứng minh thư nhân dân; Sổ hộ khẩu; Giấy khai sinh photo công chứng.
- Giấy khám sức khỏe bản A3, thời hạn không quá 6 tháng
- Pho to công chứng các văn bằng có liên quan.
- 4 ảnh 3*4 ; 4 ảnh 4*6

LIÊN HỆ

Tên công ty: Công ty TNHH Nhựa Đạt Hòa Vĩnh Phúc (Đạt Hòa)

Người liên hệ: Công ty TNHH Nhựa Đạt Hòa Vĩnh Phúc (Đạt Hòa)

Điện thoại : Đăng nhập để xem số điện thoại

Trụ sở công ty: Khu công nghiệp khai Quang, Vĩnh yên, Vĩnh Phúc

Lưu ý: Ghi rõ "Biết đến tin tuyển dụng tại Vieclamnambo.vn" trên hồ sơ. Xin cảm ơn!

Bình luận:

VIỆC LÀM CÙNG NGÀNH NGHỀ

VIỆC LÀM CÙNG TỈNH THÀNH