Công ty TNHH SXCB NTS XK Thuận Phong

www.thuanphong.com
KCN Mỹ Tho, TP. Mỹ tho- Tiền Giang

GIỚI THIỆU CÔNG TY

 
SXCB nông thủy sản xuất khẩu

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY

Việc làm nổi bật

7 - 10 triệu
Luôn tuyển
3 - 5 triệu
Luôn tuyển
3 - 5 triệu
Luôn tuyển
5 - 7 triệu
Luôn tuyển

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ

1
Bạn cần tìm việc ?