Công ty Cổ phần Thủy sản Vinh Quang

Địa chỉ: Lô số 37 và 40 Khu Công nghiệp Mỹ Tho, Xã Trung An, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang
Số điện thoại: +84 73 3953 358
Công ty chuyên chế biến hàng thủy sản xuất khẩu.

Việc Làm Công ty Cổ phần Thủy sản Vinh Quang tuyển dụng

Công ty Cổ phần Thủy sản Vinh Quang : Nhân viên cơ điện

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công ty Cổ phần Thủy sản Vinh Quang : Nhân viên cơ điện

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công ty Cổ phần Thủy sản Vinh Quang : 50 Công nhân

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công ty Cổ phần Thủy sản Vinh Quang : 50 Công nhân

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Nhân viên cơ điện

Số lượng: 1
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

50 Công nhân

Số lượng: 50
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng
1
Bạn cần tìm việc ?