Hàng Ngàn Công Việc Mới Đang Chờ Bạn

Đúng Người - Đúng Việc - Nhanh Chóng - Chính Xác

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Và Thiết Bị Chiếu Sáng Duhal

Địa chỉ: Lô A, Cụm Công Nghiệp Trung An, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang
Số điện thoại: (0733) 854 738
45
Số tin tuyển dụng

Việc Làm Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Và Thiết Bị Chiếu Sáng Duhal tuyển dụng

Công ty CPCN&TBCS Duhal cần tuyển bảo vệ

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công ty CPCN&TBCS Duhal cần tuyển thợ tiện cơ

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công ty CPCN&TBCS Duhal cần tuyển nhân viên điện, cơ khí

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công ty CPCN&TBCS Duhal cần tuyển nhân viên kinh doanh

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công ty CPCN&TBCS Duhal cần tuyển kế toán

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công ty CPCN&TBCS Duhal cần tuyển nhân viên IT

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công ty CPCN&TBCS Duhal cần tuyển nhân viên marketing

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công ty CPCN&TBCS Duhal cần tuyển thư ký tiếng Hoa

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công ty CPCN&TBCS Duhal cần tuyển thư ký TGĐ

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công ty cổ phần công nghiệp & TBCS Duhal tuyển thư ký TGĐ.

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng