Việc Làm Sài Gòn, tìm việc làm nhanh, việc làm khu công nghiệp ở Sài Gòn

Việc làm Sài Gòn mới nhất - Tìm kiếm việc làm và tuyển dụng nhanh tại Sài Gòn từ các nhà tuyển dụng lương cao hàng đầu Việt Nam. Với hàng nghìn việc làm

Tuyển 1 công nhân máy chỉ

Số lượng: 1
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Tuyển 1 nhân viên sơ đồ

Số lượng: 1
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Tuyển 10 công nhân ủi đồ

Số lượng: 10
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Tuyển 10 công nhân may mẫu

Số lượng: 10
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Tuyển 50 thợ phụ may

Số lượng: 50
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Tuyển 30 nhân viên kiểm hàng

Số lượng: 30
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Tuyển 100 công nhân may

Số lượng: 100
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Bảo trì cơ, điện có qua đào tạo

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công nhân đứng máy sợi đi ca

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

100 Công nhân làm việc chính thức

Số lượng: 100
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Nhân viên sản xuất

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công nhân may

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Nhân viên lái xe Taxi

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Tuyển thợ điện- thợ tiện bao ăn, ở

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Tuyển thợ bảo trì- cơ khí

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Tuyển thợ dệt nước- dệt kim- dệt kiếm

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Tuyển lao động phổ thông bao ăn, ở

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Tuyển 40 lao động phổ thông làm công ty kính

Số lượng: 40
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Tuyển 40 công nhân nam tốt nghiệp trung cấp

Số lượng: 40
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Tuyển 5 bảo vệ nam tuổi từ 28-38

Số lượng: 5
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng
1
Bạn cần tìm việc ?