Việc làm Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

2 Thợ May lương 7.000.000 đ/tháng

Số lượng: 2
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

4 May Mẫu Lương 7.000.000đ/ tháng

Số lượng: 4
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

2 Tổ trưởng may lương 7.000.000 đ/ tháng

Số lượng: 2
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

3 QC Inline lương 7.000.000đ/tháng

Số lượng: 3
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

1 Quản lý May Mẫu có kinh nghiệm

Số lượng: 1
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

1 Tổ trưởng QC có kinh nghiệm

Số lượng: 1
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

10 Nhân viên KCS lương cao 7.000.000 đ/tháng

Số lượng: 10
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

10 thợ phụ lương 7.000.000 đ/tháng

Số lượng: 10
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công nhân may lương 7.000.000

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công nhân may lương cao 8.000.000 đ/tháng

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng
1
Bạn cần tìm việc ?