Việc làm Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh

20 Công nhân không yêu cầu kinh nghiệm

Số lượng: 20
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công nhân may có tay nghề lương 5.000.000 trở lên

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Lao động phổ thông ưu tiên hộ khẩu Tỉnh

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Quản đốc phân xưởng có kinh nghiệm

Số lượng: 1
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

10 Nhân viên Vận hành máy có kinh nghiệm

Số lượng: 10
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Lao động phổ thông lương 4.000.000đ/ tháng

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng
1
Bạn cần tìm việc ?