Khu Chế Xuất Linh Trung 1, Sài Gòn

Khu Chế Xuất Linh Trung 1

Công ty TNHH Saigon Precision tuyển công nhân

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công ty TNHH Saigon Precision tuyển nhân viên vận hành máy cơ khí

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công ty TNHH Sài Gòn Precision tuyển công nhân

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công Ty May Mặc Kollan Hugo Knit tuyển công nhân may

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công ty TNHH Sài Gòn Precision: Tuyển công nhân (nhà máy 2)

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công Ty TNHH Nissei Electric Việt Nam tuyển lao động phổ thông

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công Ty May MặcKollan Hugo Knit tuyển công nhân may

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công Ty TNHH Theodore Alexander: Tuyển 20 thợ hàn

Số lượng: 20
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công Ty TNHH Theodore Alexander: Tuyển nhân viên kiểm hàng

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng
1
Bạn cần tìm việc ?