Cụm Công Nghiệp Xuân Thới Sơn, Sài Gòn

Cụm Công Nghiệp Xuân Thới Sơn

May Mẫu - KCS lương 6.000.000 đ/ tháng

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công nhân có tay nghề lương 6.000.000 đ/tháng

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Tổ Trưởng - Kỹ Thuật Chuyền lương 8.000.000 đ/tháng

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

1 Nam KCS Có đào tạo

Số lượng: 1
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

10 Nữ công nhân Kiểm Phẩm Bao Bì Giấy

Số lượng: 10
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

2 Thợ May lương 7.000.000 đ/tháng

Số lượng: 2
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

4 May Mẫu Lương 7.000.000đ/ tháng

Số lượng: 4
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

2 Tổ trưởng may lương 7.000.000 đ/ tháng

Số lượng: 2
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

3 QC Inline lương 7.000.000đ/tháng

Số lượng: 3
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

1 Quản lý May Mẫu có kinh nghiệm

Số lượng: 1
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

1 Tổ trưởng QC có kinh nghiệm

Số lượng: 1
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

10 Nhân viên KCS lương cao 7.000.000 đ/tháng

Số lượng: 10
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

10 thợ phụ lương 7.000.000 đ/tháng

Số lượng: 10
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công nhân may lương 7.000.000

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công nhân may lương cao 8.000.000 đ/tháng

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Lao động phổ thông không yêu cầu kinh nghiệm

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng
1
Bạn cần tìm việc ?