Công ty TNHH Tài May

Địa chỉ: Lô II - 1 nhóm CN2, đường CN8, F5, tòa nhà Vạn Đạt, KCN Tân Bình, P. Tây Thạch, Q.Tân Phú, Hồ Chí Mi
Số điện thoại: 0907 404 939
Công ty TNHH Tài May nằm trong KCN Tân Bình. 

Việc Làm Công ty TNHH Tài May tuyển dụng

Công ty TNHH Tài May Tuyển Nhân viên kinh doanh

Số lượng: 2
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công ty TNHH Tài May Tuyển Nhân viên kinh doanh

Số lượng: 2
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công ty TNHH Tài May Tuyển Lao động phổ thông

Số lượng: 5
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công ty TNHH Tài May : Xuất hàng

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công ty TNHH Tài May : Xuất hàng

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công ty TNHH Tài May : Trợ lý kinh doanh

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công ty TNHH Tài May : Trợ lý kinh doanh

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

5 Lao động phổ thông không yêu cầu kinh nghiệm

Số lượng: 5
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng
1
Bạn cần tìm việc ?