Xóa tìm kiếm nâng cao   |    Chọn tìm kiếm nâng cao  Ẩn tìm kiếm nâng cao

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM NAM CHÂU SƠN tuyển KẾ TOÁN TRƯỞNG

180 HÀ HUY GIÁP,P.QUYẾT THẮNG,TP.BIÊN HÒA, TỈNH ĐỒNG NAI.
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2018
Lượt xem: 230

Mô tả công việc

-Báo cáo tài chính nội bộ hằng ngày cho CT Hội đồng Quản Trị.

- Đề xuất chi trả các công nợ đến hạn.

- Theo dõi chi mua vật tư hằng ngày.

- Xây dựng giá thành

-   Báo cáo , thống kê  và quyết toán tài chính của Công ty theo chế độ qui định.

-  Tổ chức bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán.

- Giải thích một số số liệu báo cáo tàikế toán trước Ban lãnh đạo, Hội đồng thành viên Công ty và các Cơ quan hữu trách khi cần thiết.

-   Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.

-   Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.

-   Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp

-   Kiểm tra số dư cuối có hợp lý và Khớp đúng với các báo cáo chi tiết.

 

-  Hạch toán thu, Chi, chi phí, khấu hao TSCĐ,công nợ,…. nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế.

-   Theo dõi công nợ , tổng hợp công nợ, báo cáo về CT HĐQT và đề xuất giải quyết Công nợ khó đòi.

-   In sổ chi tiết , tổng hợp  theo qui định.

-   Lập báo cáo tài chính theo từng quí,  năm và các báo cáo giải trình chi tiết cho CT HĐQT và các thành viên có liên quan

-   Cung cấp số liệu Cho Ban lãnh đạo hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.

-   Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu  cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo quy định nếu có..

-   Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến

- Viết GTGT bán hàng.

- Cung cấp số liệu tổng hợp hoặc chi tiết phục vụ cho công tác quyết toán.

- Được từ chối các yêu cầu xử lý

Mục tiêu : Hoàn thành việc cân đối tài chính, báo cáo tài chính thường xuyên và định kỳ lên BGĐ, báo cáo thuế theo đúng thời hạn, chuẩn xác, quản lý dòng tiền và thu chi tốt, xây dưng các quy trình thanh toán tối ưu, kiểm soát nguồn vốn và minh bạch trong các khoản thu chi.

 - Hỗ trợ các công việc khác  trong sự phát triển công ty.

 

-          Hàng tháng tập hợp hóa đơn và chứng từ phát sinh để hạch toán.

-          Cuối tháng báo cáo thuế giá trị gia tăng, thuế TNCN,thuế TNDN và báo cáo tình hình sử dung hóa đơn.

-          Cuối năm báo cáo tài chính, báo cáo thuế cho tháng cuối năm, báo cáo thuế TNDN quý IV và báo cáo quyết toán thuế TNCN.

Mục tiêu : Đảm bảo minh bạch, đầy đủ các chứng từ, hóa đơn trong việc quyết toán thuế, quyết toán chính xác mọi số liệu.

- Hỗ trợ các công việc khác  trong sự phát triển công ty.

-          Theo dõi kiểm tra công nợ

-          Theo dõi hợp đồng việc thực hiên công nợ với khách hàng.

-           Lập báo cáo về thực hiện hợp đồng thông tin về công nợ.

-          Lập báo cáo thanh toán công nợ

-          Theo dõi công nợ tạm ứng của cán bộ công nhân viên và nhắc nhở theo dõi thời gian phải thanh toán hoàn ứng

-          Làm đề nghị thanh toán và các khoản thu của khách hàng

-          Theo dõi nhắc nhở các hạn thanh toán của khách hàng đến hạn thanh toán theo quy định.

Mục tiêu : Theo dõi cập nhật kịp thời các hồ sơ thanh toán, đảm bảo thanh toán đúng thời hạn theo thỏa thuận hợp đồng.

-          - Hỗ trợ các công việc khác  trong sự phát triển công ty.

Yêu cầu ứng viên

- Có kinh nghiệm 2 năm trở lên kế toán trưởng

Quyền lợi được hưởng

- Lương tháng 13.

- Môi trường năng động.

- Có khả năng thăng tiến.

- Thưởng Lễ, tết.

- Chế độ theo quy định nhà nước.

Yêu cầu hồ sơ

- Hồ sơ photo đầy đủ.

LIÊN HỆ

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NAM CHÂU SƠN

Người liên hệ: PHẠM THI HẢI

Điện thoại : Đăng nhập để xem số điện thoại

Email: hr.namchauson@gmail.com

Trụ sở công ty: 180 HÀ HUY GIÁP,P.QUYẾT THẮNG,TP.BIÊN HÒA, TỈNH ĐỒNG NAI.

Lưu ý: Ghi rõ "Biết đến tin tuyển dụng tại Vieclamnambo.vn" trên hồ sơ. Xin cảm ơn!

Bình luận: