Việc làm Khu công nghiệp Gò Dầu, Đồng Nai

Thông tin tuyển dụng, việc làm ở các công ty thuộc khu công nghiệp Gò Dầu, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.Thông tin tuyển dụng, việc làm ở các công ty thuộc

Công ty cổ phần gạch men VTC tuyển tài xế xe nâng

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công ty cổ phần gạch men VTC tuyển lái xe

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công ty cổ phần gạch men VTC tuyển nhân viên kiểm tra chất lượng

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công ty cổ phần gạch men VTC tuyển nhân viên bảo trì xe nâng, xe xúc

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công ty cổ phần gạch men VTC tuyển nhân viên bảo trì điện lạnh

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công ty cổ phần gạch men VTC tuyển chuyên viên cơ khí

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công ty cổ phần gạch men VTC tuyển chuyên viên điện công nghiệp

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công ty cổ phần gạch men VTC tuyển chuyên viên phòng nghiên cứu phát triển

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Nhân viên giám sát kho bãi

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Lái xe

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Tài xế xe nâng

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Tài xế xe cuốc

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Nhân viên bảo vệ

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Lao động phổ thông

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Chuyên viên phòng nghiên cứu phát triển

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Chuyên viên điện công nghiệp

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Quản lý lò nung

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Phụ kho vật tư thành phẩm

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Nhân viên bảo trì 3/7

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Nhân viên bảo trì xe nâng, xe xúc

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng
1
Bạn cần tìm việc ?