Công ty TNHH sợi Long Thái Tử

Địa chỉ: Đường 7C,KCN Nhơn Trạch 2.
Số điện thoại: 01998037979

Việc Làm Công ty TNHH sợi Long Thái Tử tuyển dụng

Công ty TNHH sợi Long Thái Tử tuyển 700 lao động phổ thông

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công ty TNHH Sợi Long Thái Tử tuyển lao động phổ thông

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công ty TNHH sợi Long Thái Tử: Tuyển thường xuyên lao động phổ thông

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công ty TNHH sợi Long Thái Tử: Tuyển lao động phổ thông

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Lao động phổ thông nữ từ 18-40 tuổi, thu nhập 8.800.000đ/tháng

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng
1
Bạn cần tìm việc ?