Hàng Ngàn Công Việc Mới Đang Chờ Bạn

Đúng Người - Đúng Việc - Nhanh Chóng - Chính Xác

Công ty TNHH sợi Long Thái Tử

Địa chỉ: Đường 7C,KCN Nhơn Trạch 2.
Số điện thoại: 01998037979
9
Số tin tuyển dụng

Việc Làm Công ty TNHH sợi Long Thái Tử tuyển dụng

Công ty TNHH sợi Long Thái Tử tuyển 700 lao động phổ thông

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công ty TNHH sợi Long Thái Tử tuyển 2 quản lý an toàn lao động

Số lượng: 2
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công ty TNHH sợi Long Thái Tử tuyển 4 phiên dịch tiếng Hoa

Số lượng: 4
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công ty TNHH sợi Long Thái Tử tuyển 3 nhân viên thu mua vật tư

Số lượng: 3
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công ty TNHH sợi Long Thái Tử tuyển 500 lao động phổ thông

Số lượng: 500
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công ty TNHH Sợi Long Thái Tử tuyển lao động phổ thông

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công ty TNHH sợi Long Thái Tử: Tuyển thường xuyên lao động phổ thông

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công ty TNHH sợi Long Thái Tử: Tuyển lao động phổ thông

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Lao động phổ thông nữ từ 18-40 tuổi, thu nhập 8.800.000đ/tháng

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng
1
Bạn cần hỗ trợ?