Xóa tìm kiếm nâng cao   |    Chọn tìm kiếm nâng cao  Ẩn tìm kiếm nâng cao

Công Ty TNHH Olam Việt Nam tuyển QA Supervisor

Số 11 đường 16A, KCN Biên Hòa II, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
Hạn nộp hồ sơ: 04/02/2020
Lượt xem: 70

Mô tả công việc

-Theo dõi, cập nhật, đánh giá hệ thống quản lý chất lượng.

Monitor, update, evaluate quality management system.

-Đánh giá sự tuân thủ của hệ thống an toàn thực phẩm.

Evaluate the compliance of the food safety system.

-Soạn thảo, ban hành qui trình, hướng dẫn công việc.

Prepare, issue procedure, work instruction.

-Quản lý dữ liệu kiểm tra, kiểm soát tài liệu, hồ sơ.

Control document, record.

-Thực hiện truy vết và điều tra các sản phẩm liên quan đến khiếu nại khách hàng

Perform traceability and investigating products related to customer complaints.

-Thực hiện đánh giá nội bộ.

Participate in internal audit.

-Phối hợp với trưởng nhóm, giám sát nhằm đảm bảo việc thực thi và tuân thủ các yêu cầu của hệ thống chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Cooperate with related sections to ensure implementation and compliance with the requirements of the quality and food safety system.

-Phối hợp với các phòng ban khác trong việc xử lý các điểm không phù hợp của hệ thống chất lượng, an toàn thực phẩm một cách kịp thời, chính xác đảm bảo năng suất, chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Cooperate with other departments in handling the non-conformity of the quality and food safety system in a timely and accurately manner to ensure the productivity, quality, and food safety.

-Báo cáo tiến độ công việc cho cấp quản lý.

Work progress reports for management.

Giải phóng nguyên liệu, thành phẩm khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo thủ tục giải phóng sản phẩm trong những trường hợp cần thiết.

Release raw material, product when all required conditions are satisfied as release product procedure in some necessary case.

-Hướng dẫn, đào tạo nhân viên cấp dưới thực hiện đúng qui trình, hướng dẫn cũng như mở rộng nhận thức về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

Guidance, training subordinates to comply processes, guidelines and expand their awareness of quality and food safety.

Yêu cầu ứng viên

-Tốt nghiệp đại học chuyên ngành thực phẩm hoặc những ngành có liên quan.

University graduate food major or related industries.

-Có kinh nghiệm ít nhất 3 năm ở vị trí tương tự

At least experience 3 years in a similar position.

-Hiểu biết và kinh nghiệm về ngành thực phẩm

Knowledgeable and experienced in the food industry

-Có kiến thức về HACCP, GMP, SSOP, BRC,…

Knowledge of HACCP, GMP, SSOP.

Quyền lợi được hưởng

-Competitive salary
-Attractive Incentive (annual bonus up to 4 months)
-Promotion Opportunities
-Good Working Environment

LIÊN HỆ

Tên công ty: Công Ty TNHH Olam Việt Nam

Người liên hệ: Ms. Hà

Điện thoại : Đăng nhập để xem số điện thoại

Email: pista.unit1.hr@olamnet.com

Trụ sở công ty: Số 11 đường 16A, KCN Biên Hòa II, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai

Lưu ý: Ghi rõ "Biết đến tin tuyển dụng tại Vieclamnambo.vn" trên hồ sơ. Xin cảm ơn!

Bình luận: