Công Ty TNHH Điện Tử Nec Tokin Việt Nam

Khu Công Nghiệp Loteco, Lô A5-A6,Đường 4, Tp. Biên Hòa,Đồng Nai

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Ngành nghề kinh doanh: phân phối đồ điện tử.

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY

Thỏa thuận
Luôn tuyển
Khu Công Nghiệp Loteco
Thỏa thuận
Luôn tuyển
Khu Công Nghiệp Loteco

Việc làm nổi bật

Thỏa thuận
Luôn tuyển
Thỏa thuận
Luôn tuyển
Thỏa thuận
Luôn tuyển

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ