CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ CỬU LONG

Địa chỉ: 27/11 Lê Hồng Phong, KV1, Phường Bình Thủy, Quận Bình Thủy, Thành Phố Cần Thơ
Số điện thoại:  02923883095
Email: kncuulong@gmail.com

Việc Làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ CỬU LONG tuyển dụng

1
Bạn cần tìm việc ?