Việc làm Khu công nghiệp Việt Hương, Bình Dương

Khu công nghiệp Việt Hương Bình Dương tuyển dụng - Tìm việc làm khu công nghiệp Việt

Công ty TNHH nhựa Ravenseal (VN) tuyển nhân viên văn phòng

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công Ty TNHH Bao Bì FU HUA tuyển lao động phổ thông học máy in tem

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công Ty TNHH Her Kuang tuyển công nhân đánh mẫu

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công ty TNHH Daikyo Ohta Việt Nam tuyển công nhân ủi

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công ty TNHH Daikyo Ohta Việt Nam tuyển công nhân kiểm hàng

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công ty TNHH Daikyo Ohta Việt Nam tuyển công nhân kho

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công Ty TNHH Kum Kang Labels Vina tuyển lao động phổ thông

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công Ty TNHH Kum Kang Labels Vina tuyển công nhân

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công Ty TNHH Her Kuang: Tuyển 5 công nhân may

Số lượng: 5
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công ty TNHH Daikyo Ohta Việt Nam: Tuyển nhân viên kĩ thuật

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công ty TNHH Sơn Hoằng Vũ: Tuyển nhân viên nhân sự + tổng vụ

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công Ty TNHH Nhựa Chin Li: Tuyển 2 nam bảo vệ

Số lượng: 2
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công ty XIANG YOU RUBBING MATERIALS: Tuyển 1 công nhân kho

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Province_VLNB

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công ty TNHH Daikyo Ohta Việt Nam: Tuyển công nhân may

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng
1
Bạn cần tìm việc ?