Công ty TNHH Hong Sheng Việt Nam

Địa chỉ: Đường số 14 - VSIP 2A - Đường Số 14 - Vĩnh Tân - Tân Uyên - Bình Dương
Số điện thoại: 0903802225
Công ty TNHH Hong Sheng Việt Nam chuyên sản xuất giấy nhăn và bìa nhăn.

Việc Làm Công ty TNHH Hong Sheng Việt Nam tuyển dụng

Công ty TNHH Hong Sheng Việt Nam : Lao động phổ thông trình độ 9/12

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công ty TNHH Hong Sheng Việt Nam : Lao động phổ thông trình độ 9/12

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công ty TNHH Hong Sheng Việt Nam : Cán bộ dự bị

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng
1
Bạn cần tìm việc ?