Công Ty TNHH GENNEX APPAREL

Lô A1,A2,A3,A4 KCN GIAO LONg, xã An Phước,huyện Châu Thành,tỉnh Bến Tre

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công Ty TNHH GENNEX APPAREL

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY