​​​​​​​Được đầu tư hơn 66 tỷ đồng nâng cấp, mở rộng 10,3 km đường tỉnh 295 nhưng dự án thi công dở dang, chậm gần 1 năm tiến độ và mất ATGT.

Nổi bật