Quá may mắn cho thanh niên đi xe máy và cả tài xế công-ten-nơ khi chỉ vì bất cẩn, người đi xe máy đã ngã thẳng vào gầm xe công-ten-nơ và chỉ nhờ hành động ngồi bật dậy vừa nhanh, vừa đúng lúc đã giúp người này thoát chết một cách thần kỳ

Nổi bật