Bộ sưu tập 50 xe Wraith mang tên Kryptos (mật mã) bao gồm một ma trận các mã hoá phức tạp trên các chi tiết của mỗi xe, gây cuốn hút và bí hiểm.

Nổi bật