TRUNG TÂM BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC NƯỚC VIỆT XANH

http://greenviet.org/
K39/21 đường Thành Vinh 1, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

GIỚI THIỆU CÔNG TY

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Ý tưởng thành lập tổ chức phi chính phủ có tên GreenViet bắt nguồn từ TS. Hà Thăng Long và nhóm nghiên cứu trẻ làm công tác nghiên cứu và bảo tồn đa dạng sinh học ở Vườn quốc gia Kon Ka Kinh, tỉnh Gia Lai từ năm 2006.
Những người sáng lập mong muốn xây dựng Trung tâm GreenViet là nơi tập hợp những con người tâm huyết có cùng mong muốn tìm hiểu, nghiên cứu, phổ biến các giá trị của đa dạng sinh học đến cộng đồng người dân Việt Nam nhằm nâng cao hiểu biết, thúc đẩy hành động của cộng đồng trong việc bảo tồn đa dạng sinh học và ứng xử thân thiện với môi trường, sử dụng một cách bền vững tài nguyên đa dạng sinh học của Việt Nam.

Từ ý tưởng đến hiện thực

Khởi đầu: GreenViet chỉ có 4 người Hà Thăng Long, Trần Hữu Vỹ, Nguyễn Thị Tịnh và Lãnh Tuấn Bảo khi cùng tham gia chương trình nghiên cứu tập tính sinh thái loài Chà vá chân xám ở Vườn quốc gia Kon Ka Kinh, tỉnh Gia Lai. Những ý tưởng ban đầu hình thành rõ nét hơn cùng những chuyến nghiên cứu thực địa mà cả nhóm thực hiện từ năm 2006 – 2008. 

 Xây dựng lực lượng: Kết thúc chương trình nghiên cứu, nhóm anh em GreenViet tiếp tục duy trì và nâng cao năng lực bằng cách tham gia chương trình bảo tồn loài tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh của Hội động vật học Frankfurt từ năm 2009 - 2011. Số lượng người tham gia lúc này đã có 7 thành viên. 

Thành viên GreenViet đã tham gia xây dựng chương trình nâng cao năng lực quản lý cho Vườn quốc gia (VQG) Kon Ka Kinh với các hoạt động chính: Tổ chức tập huấn cho kiểm lâm về thực thi pháp luật và điều tra giám sát đa dạng sinh học; Xây dựng chương trình giám sát đa dạng sinh học cho các trạm kiểm lâm; Truyền thông nâng cao nhận thức cho người dân địa phương chủ yếu là đồng bào dân tộc Ba Na; đặc biệt tổ chức được nhiều chương trình giáo dục thiên nhiên cho học sinh ở các trường trung học sơ sở ở vùng đệm. Kết quả của các chương trình này đã và đang góp phần đáng kể vào công tác bảo tồn đa dạng sinh học ở VQG Kon Ka Kinh.
Ngoài hoạt động bảo tồn, các thành viên tiếp tục tham gia các chương trình nghiên cứu điều tra giám sát linh trưởng, các loài thú nhỏ ở các vườn quốc gia và khu bảo tồn như: VQG Kon Ka Kinh, VQG Phong Nha-Kẻ Bàng, VQG Cúc Phương, Khu bảo tồn thiên nhiên Vân Long, bán đảo Hòn Hèo - Khánh Hòa, ...

Thành lập: Tháng 9 năm 2011, các hoạt động đặt nền móng cho quá trình xây dựng tổ chức như thảo luận phương hướng, tạo dựng mạng lưới, xúc tiến thủ tục cho việc thành lập trung tâm được thực hiện. Nhóm sáng lập viên lúc này có 9 thành viên gồm: Hà Thăng Long, Trần Hữu Vỹ, Hoàng Văn Chương, Nguyễn Thị Tịnh; Nguyễn Ái Tâm, Bùi Văn Tuấn, Văn Hồng Hải; Trần Ngọc Sơn; Đinh Thanh Hương.

Ngày 04 tháng 10 năm 2012, Trung tâm GreenViet chính thức được thành lập theo quyết định số 44/QĐ-LHH của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật thành phố Đà Nẵng (tên gọi tắt là GreenViet).

TẦM NHÌN
Trở thành Trung tâm uy tín về nghiên cứu và tư vấn, truyền thông và giáo dục, vận động chính sách trong lĩnh vực Đa dạng sinh học ở khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

SỨ MỆNH
GreenViet hành động giúp cộng đồng hiểu, tôn trọng và hình thành lối sống thân thiện với thiên nhiên thông qua nghiên cứu, bảo tồn, phổ biến giá trị của đa dạng sinh học.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

1. Với cộng đồng và đối tác

 • Luôn giữ uy tín;
 • Thấu hiểu, yêu thương và đồng hành với cộng đồng;
 • Ưu tiên đối thoại;
 • Minh bạch và rõ ràng.

2. Với thiên nhiên và đa dạng sinh học

 • Không sử dụng sản phẩm liên quan đến động, thực vật hoang dã;
 • Yêu và hành động hết sức mình để bảo vệ thiên nhiên;
 • Lan tỏa hình ảnh của Voọc chà vá chân nâu.

3. Nội bộ của GreenViet

 • Vì sự phát triển của con người;
 • Minh bạch và rõ ràng;
 • Hỗ trợ và chia sẻ;
 • Tôn trọng sự khác biệt và quy định chung;
 • Đề cao sự sáng tạo.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

1. Lĩnh vực hoạt động
a. Nghiên cứu

 • Nghiên cứu các vấn đề liên quan đến đa dạng sinh học, tài nguyên thiên nhiên. Đề xuất các giải pháp bảo vệ đa dạng sinh học và sử dụng nguồn tài nguyên bền vững;
 • Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu lên đa dạng sinh học và đời sống con người;
 • Hỗ trợ nghiên cứu trẻ và sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng tham gia hoạt động nghiên cứu trong lĩnh vực đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu.

b. Truyền thông giáo dục

 • Phổ biến kiến thức về đa dạng sinh học, môi trường và tài nguyên thiên nhiên;
 • Giáo dục cộng đồng địa phương về nguyên nhân, hậu quả của biến đổi khí hậu và các phương thức ứng phó, giảm thiểu tối đa những hậu quả của biến đổi khí hậu;
 • Cung cấp các sản phẩm thân thiện với môi trường nhằm khơi dậy lòng yêu thiên nhiên và bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư.

c. Chính sách

 • Chia sẻ tài liệu cho cơ quan chức năng của nhà nước trong tiến trình hoạch định chính sách nhằm bảo vệ tốt đa dạng sinh học, môi trường của quốc gia và thích ứng kịp thời với biến đổi khí hậu;
 • Phối hợp với các tổ chức có liên quan triển khai kết quả nghiên cứu, ứng dụng  thuộc lĩnh vực đăng ký hoạt động;

2. Một số hoạt động giai đoạn 2013 - 2020

 • Đánh giá hiện trạng và giám sát đa dạng đa dạng thú linh trưởng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;
 • Nghiên cứu và bảo tồn loài Voọc chà vá chân nâu tại KBTTN Sơn Trà;
 • Thành lập bảo tàng mini về đa dạng sinh học và CLB giáo dục kỹ năng sống thân thiện với thiên nhiên cho thế hệ trẻ tại thành phố Đà Nẵng;
 • Tổ chức các Hội thảo, cuộc thi tìm hiểu về vai trò của đa dạng sinh học với sự phát triển của thành phố.
 • Tổ chức một số hoạt động liên quan để đẩy mạnh ý thức bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố, góp phần giúp thành phố đạt được mục tiêu trở thành thành phố môi trường đến năm 2020;
 • Tổ chức một số chương trình điều tra, khảo sát về đa dạng sinh học trên địa bàn các tỉnh Miền Trung – Tây Nguyên;
 • Xây dựng mô hình thích ứng với BĐKH và giảm nhẹ rủi ro thiên tai tại khu vực Miền Trung.

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY

Việc làm nổi bật

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ