VIDEO: Muôn kiểu né tránh chốt kiểm tra vi phạm giao thông

Phương Nhung - 15/05/2020 22:49

Tại một số khu vực vùng ven TP. HCM, việc kiểm soát và xử lý các phương tiện vi phạm không hề đơn giản khi người vi phạm luôn tìm cách tránh, né các chốt kiểm soát.

Phương Nhung