VIDEO: Camera hành trình ghi lại một vụ cướp dàn cảnh ở Bình Chánh

Phương Nhung - 13/02/2020 09:01

Camera hành trình ghi lại diễn biến một vụ cướp dàn cảnh diễn ra trên đường Võ Văn Vân, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh ngày 12-2-2020. Theo đó, nhóm đối tượng khi khá đông và rất manh động.

Video: Lee Nt Tomy


Phương Nhung