Từ 1.7, tài xế cần nhớ các loại biển cấm để tránh bị phạt oan

Phương Nhung - 18/06/2020 11:52

Quy chuẩn mới (QCVN 41:2019/BGTVT) quy định về báo hiệu đường bộ có hiệu lực từ 1.7.2020, giải thích rõ về các loại biển cấm như sau.

Phương Nhung