Tồn hàng trăm xe nông sản Việt Nam tại Trung Quốc mỗi ngày

Phương Nhung - 06/05/2020 16:17

Lượng xe tồn tại khu vực Pò Chài, Trung Quốc vẫn rất lớn, khoảng trên 200 xe/ngày.

Tồn hàng trăm xe nông sản Việt Nam tại Trung Quốc mỗi ngày

Tại cửa khẩu Tân Thanh, phía Trung Quốc tăng thời gian thông quan hàng hóa từ 5 tiếng/ngày lên 7 tiếng/ngày và thông quan bình thường vào thứ bảy, Chủ nhật và dịp lễ tết, theo Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn.

Do vậy, năng lực thông quan đã được cải thiện so với thời gian trước, cụ thể tăng từ 50 - 70 xe/ngày lên 80 đến gần 100 xe/ngày.

Tuy nhiên, năng lực giải phóng hàng hóa tại cửa khẩu phía Trung Quốc vẫn rất hạn chế nên lượng xe tồn tại khu vực Pò Chài, Trung Quốc vẫn rất lớn, khoảng trên 200 xe/ngày.

Tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, để nâng cao năng lực thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu, Hải quan Trung Quốc thông báo thực hiện việc cấp biển số xe điện tử và dán lên kính chắn gió các xe vận tải hàng hóa của Việt Nam xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị từ ngày 1/5.

Năng lực thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu vẫn duy trì như trước thời điểm ngày 1/5, cụ thể tổng lượng xe xuất nhập khẩu đạt 419 - 646 xe/ngày. Tuy nhiên, năng lực giải phóng hàng hóa tại cửa khẩu phía Trung Quốc vẫn rất hạn chế nên lượng xe tồn tại khu vực cửa khẩu phía Trung Quốc duy trì gần 300 xe/ngày.

Tại các cửa khẩu Cốc Nam và Chi Ma, phía Trung Quốc nghỉ lễ từ ngày 1 - 5/5 (làm bù ngày 9/5) và tiếp tục thực hiện thời gian thông quan hàng hóa 5 tiếng/ngày, nghỉ thứ bảy, Chủ nhật nên hoạt động thông quan xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu tiếp tục gặp khó khăn.

Tổng lượng xe xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu tại tỉnh Lạng Sơn từ ngày 5/2 - 3/5 đạt 58.842 xe, trong đó xuất 31,217 xe và nhập 27,625 xe.

Về lái xe chuyên trách, lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn cho biết vẫn đang duy trì lực lượng này do yêu cầu từ phía Trung Quốc.

Theo NN


Phương Nhung