Tốc độ tối đa cho phép với các xe tham gia giao thông

Phương Nhung - 25/02/2020 09:57

Thông tư 31/2019/TT-BGTVT của Bộ GTVT quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ.

Tốc độ tối đa cho phép với các xe tham gia giao thông

Theo:  Tạp Chí Cầu Đường 


Phương Nhung