Tháng 9: Thí điểm cấp và đổi giấy phép lái xe qua mạng

Hậu Hà - 31/07/2019 08:41

Ngành giao thông vận tải sẽ triển khai thí điểm cấp và đổi giấy phép lái xe qua mạng từ tháng 9 và chính thức triển khai từ tháng 11.

Tháng 9: Thí điểm cấp và đổi giấy phép lái xe qua mạng

Tại buổi làm việc Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ với 12 bộ, ngành, đôn đốc triển khai các nhiệm vụ về xây dựng Chính phủ điện tử, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cho biết, đến tháng 9/2019, sẽ triển khai thí điểm hai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 trên Cổng dịch vụ công quốc gia là thủ tục cấp giấy phép lái xe và đổi giấy phép lái xe từ tháng 11/2019 sẽ triển khai chính thức.

Theo báo cáo trước đó, Bộ GTVT cho biết, tính đến tháng 6/2019, Bộ đang cung cấp 275 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 (trong tổng số 486 thủ tục hành chính), có 117.375 người dân, doanh nghiệp sử dụng, trung bình hằng năm nộp trên 530.000 hồ sơ trực tuyến.

Theo báo đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố năm 2018, Bộ GTVT là đơn vị đứng đầu về chỉ số cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Từ 1/1/2017, Tổng cục Đường bộ Việt Nam và 63 Sở GTVT đã triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong lĩnh vực vận tải đường bộ về cấp, đổi giấy phép kinh doanh vận tải, cấp, đổi biển hiệu, phù hiệu ô tô, được xây dựng và đưa vào sử dụng.

Đến tháng 6/2019, có 65.102 doanh nghiệp tham gia sử dụng, nộp 392.979 hồ sơ trực tuyến (trong 6 tháng đầu năm 2019, có 76.418 hồ sơ nộp trực tuyến).

Nguồn: Tổng hợp 


Hậu Hà