Mẫu Giấy phép lái xe mới được thay đổi từ ngày 1/6/2020 có những điểm khác nào so với hiện nay?

Phương Nhung - 25/02/2020 09:38

Theo quy định của Thông tư 38/2019/TT-BGTVT do Bộ Giao thông Vận tải ban hành, kể từ ngày 01/06/2020, Giấy phép lái xe sẽ có mẫu mới với nhiều điểm khác so với hiện nay.

Mẫu Giấy phép lái xe mới được thay đổi từ ngày 1/6/2020 có những điểm khác nào so với hiện nay?

Nguồn: Tạp Chí Cầu Đường


Phương Nhung