Chùm ảnh: Phớt lờ cầu đi bộ, người đi bộ vô tư băng cắt dưới lòng đường

Phương Nhung - 30/05/2020 11:31

Những cây cầu bộ hành của Hà Nội dù được đầu tư hiện đại, nhưng người đi bộ vẫn thờ ơ, chọn cách băng cắt qua đường đối diện nguy hiểm.

Chùm ảnh: Phớt lờ cầu đi bộ, người đi bộ vô tư băng cắt dưới lòng đường

Chùm ảnh: Phớt lờ cầu đi bộ, người đi bộ vô tư băng cắt dưới lòng đường

Chùm ảnh: Phớt lờ cầu đi bộ, người đi bộ vô tư băng cắt dưới lòng đường

Chùm ảnh: Phớt lờ cầu đi bộ, người đi bộ vô tư băng cắt dưới lòng đường

Chùm ảnh: Phớt lờ cầu đi bộ, người đi bộ vô tư băng cắt dưới lòng đường

Chùm ảnh: Phớt lờ cầu đi bộ, người đi bộ vô tư băng cắt dưới lòng đường

Chùm ảnh: Phớt lờ cầu đi bộ, người đi bộ vô tư băng cắt dưới lòng đường

Theo Báo Giao Thông

https://www.baogiaothong.vn/chum-anh-phot-lo-cau-di-bo-nguoi-di-bo-vo-tu-bang-cat-duoi-long-duong-d467077.html


Phương Nhung