Căng tai nghe người Trung Quốc đọc tên các hãng xe

Hậu Hà - 09/09/2020 15:22

Theo phiên âm, hãng xe BMW người Trung Quốc sẽ đọc gần giống với “bảo mã”, có thể hiểu là một con ngựa tốt.

Theo Xe Báo Giao Thông

https://xe.baogiaothong.vn/cang-tai-nghe-nguoi-trung-quoc-doc-ten-cac-hang-xe-d473533.html


Hậu Hà