Các loại biển báo giao thông đường bộ ở Việt Nam

Hậu Hà - 25/02/2019 09:33

Hôm nay, Việc Làm Nam Bộ xin được giới thiệu tới các bác những loại biển báo giao thông đường bộ ở Việt Nam, các bác nhớ chú ý kĩ những loại biển để chấp hành đúng luật giao thông nhé. Về cơ bản có 4 loại biển chính, cùng với đó là một số biển phụ khác.

1. Biển cấm.

1. Biển cấm.

Nghe tên là hiểu, biển cấm biểu thị những điều cấm, chúng ta không được phép làm, có 39 kiểu tất cả, được đánh số từ 101-139:

2. Biển báo nguy hiểm.

2. Biển báo nguy hiểm.

Gặp loại biển này thì nên chú ý kĩ, vì đây là những cảnh báo phía trước.

3. Biển hiệu lệnh.

3. Biển hiệu lệnh.

Nói chung gặp biển này thì bắt buộc chúng ta phải làm theo

4. Biển chỉ dẫn.

4. Biển chỉ dẫn.

Biển này hướng dẫn mọi người lưu thông đúng cách.

5. Một số biển phụ khác.

5. Một số biển phụ khác.

Cuối cùng xin mời các bác vào chia sẻ kinh nghiệm đi đường của mình cho bà con được biết với ạ.


Hậu Hà