Tiger Drylac Vietnam Co., Ltd.

www.tiger-coatings.com
Đường số 2, KCN Đồng An 1, Thuận An, Bình Dương

GIỚI THIỆU CÔNG TY

TIGER Coatings is a tradition-rich corporate group active around the world with 10 production locations and 3 R&D centers, with its core brand TIGER Drylac® powder coatings. TIGER Drylac Vietnam was the first powder coatings manufacturer in Vietnam. We produced and shipped our first batch of powder coatings in Vietnam in March 2002. TIGER Coatings là một tập đoàn các công ty giàu truyền thống, hoạt động khắp nơi trên thế giới, với 10 Nhà máy sản xuất và 03 trung tâm Nghiên Cứu và Phát Triển Sản Phẩm với thương hiệu chủ yếu là Sơn Bột TIGER Drylac®. Công ty TNHH TIGER Drylac Việt nam là công ty sản xuất Sơn Bột đầu tiên tại Việt Nam. Chúng tôi đã sản xuất và xuất xưởng lô hàng đầu tiên tại Việt Nam vào năm 2002.

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY

Việc làm nổi bật

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ