Clip: Loi choi vượt ẩu, xe con lĩnh đủ khi đâm thẳng đầu xe công-ten-nơ

Hậu Hà - 09/11/2020 08:40

Một tình huống tai nạn mà tài xế chiếc xe con đã phải trả giá vì hành vi lái xe cực kỳ ẩu của mì vượt xe ở góc cua, không quan sát được phương tiện khác đi ngược chiều Và hậu quả của việc này là cú va chạm đủ để nhớ suốt đời.

Một bài học kinh nghiệm cho nhiều lái xe hay tìm cách thể hiện.

Theo VNMEDIA

http://vnmedia.vn/xe-va-cong-nghe/202011/clip-loi-choi-vuot-au-xe-con-linh-du-khi-dam-thang-dau-xe-cong-ten-no-7f02ade/


Hậu Hà