Bảng giá xe Peugeot tháng 2/2021

Hậu Hà - 01/02/2021 12:40

Peugeot hiện đang được Thaco lắp ráp tại Việt Nam với 4mẫu xe, bao gồm bamẫu crossover và một mẫu minivan.Bảng giá xe Peugeot tháng 2/2021bao gồm cả giá bán công bố và giá bán khuyến mại.

Bảng giá xe Peugeot tháng 2/2021 tại Việt Nam:

Bảng giá xe Peugeot tháng 2/2021

Nguyễn Chí

Theo VNMEDIA

http://vnmedia.vn/xe-va-cong-nghe/gia-ban-va-khuyen-mai/202102/bang-gia-xe-peugeot-thang-22021-0093cd2/


Hậu Hà