SONIONN ELECTRONIC ĐAN MẠCH

Quy mô nhân sự: 150 - 300 người
Khu công nghệ cao quận 9

GIỚI THIỆU CÔNG TY

SONIONN ELECTRONIC ĐAN MẠCH 100% vốn đầu từ của Đan Mạch, sản xuất các linh kiện vi cơ điện tử dành cho máy trợ thính, thiết bị y tế công nghệ cao, tai nghe cao cấp. SONIONN ELECTRONIC ĐAN MẠCH 100% vốn đầu từ của Đan Mạch, sản xuất các linh kiện vi cơ điện tử dành cho máy trợ thính, thiết bị y tế công nghệ cao, tai nghe cao cấp.

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY

Việc làm nổi bật

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ