Sky Japan Corporation (VPĐD SKY JAPAN CORPORATION TẠI TPHCM)

http://www.skyjapan-corp.com/
khu công nghiệp Thuận Đạo, Long An

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Lĩnh vực hoạt động là kinh doanh thương mại và bán lẻ hàng thời trang Lĩnh vực hoạt động là kinh doanh thương mại và bán lẻ hàng thời trang

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY

Việc làm nổi bật

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ