Siêu thị Mẹ&Bé CityMom (Công Ty TNHH Holsun)

Citymom.com
92 hậu giang, phường 6 quận 6.

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Sau gần 10 năm hình thành và phát triển, CiyMom đã gần như cơ bản hoàn thiện hệ thống. Theo kế hoạch 5 năm tiếp theo chúng tôi sẽ bắt đầu phát triển ra toàn quốc. Vì vậy chúng tôi đang cần tuyển dụng những người muốn tập trung xây dựng sự nghiệp cùng với CityMom. Do chúng tôi đang bắt đầu phát triển nên có rất nhiều chế độ đãi ngộ tốt nhất cho ứng viên. Sau gần 10 năm hình thành và phát triển, CiyMom đã gần như cơ bản hoàn thiện hệ thống. Theo kế hoạch 5 năm tiếp theo chúng tôi sẽ bắt đầu phát triển ra toàn quốc. Vì vậy chúng tôi đang cần tuyển dụng những người muốn tập trung xây dựng sự nghiệp cùng với CityMom. Do chúng tôi đang bắt đầu phát triển nên có rất nhiều chế độ đãi ngộ tốt nhất cho ứng viên.

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY

Việc làm nổi bật

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ