Nhà Hàng Hải Sản Dương Đông (Công ty CP Ăn Uống Và Sự Kiện Dương Đông)

Quy mô công ty: 20-50 người
113 Huy Cận, KDC Gia Hòa, Phường Phước Long B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Nhà Hàng Hải Sản Dương Đông (Hải Sản Dương Đông) kinh doanh ngành thực phẩm ăn uống chuyên về hải sản Địa chỉ: 113 Huy Cận, KDC Gia Hòa, Phường Phước Long B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà Hàng Hải Sản Dương Đông (Hải Sản Dương Đông) kinh doanh ngành thực phẩm ăn uống chuyên về hải sản Địa chỉ: 113 Huy Cận, KDC Gia Hòa, Phường Phước Long B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY

Việc làm nổi bật

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ