CTY TNHH THÔNG TIN KỸ THUẬT PANCLOUDS

Quy mô nhân sự: 20 - 150 người
17 Mai Chí Thọ, Phường Bình Khách, Quận 2.

GIỚI THIỆU CÔNG TY

CTY TNHH THÔNG TIN KỸ THUẬT PANCLOUDS là công ty công nghệ trong lĩnh vực lập trình máy vi tính, buôn bán thiết bị điện tử công nghệ cao. Mục Tiêu Của Chúng Tôi Không ngừng cải tiến công nghệ, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hiệu quả làm việc. Để trở thành một công ty hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp các giải pháp tự động hóa công nghiệp, chúng tôi luôn luôn chú trọng trong việc nâng cao năng suất và chất lượng của sản phẩm cũng như nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới vào sản xuất. Luôn luôn hướng tới khách hàng. Luôn lắng nghe và mang tới khách hàng những sản phẩm và dịch vụ với chất lượng và chi phí phù hợp nhất. Đáp ứng đa dạng các nhu cầu của khách hàng bằng các dịch vụ gia tăng; Thiết lập một mối quan hệ thân thiết, bền vững với khách hàng. Năng động, sáng tạo Đây là mục tiêu luôn được chú trọng khuyến khích và phát huy ở. Chúng tôi hiểu rằng, tự do đổi mới và năng động sáng tạo là yếu tố tiên quyết để giúp trở thành công ty hàng đầu. Môi trường năng động và cởi mở luôn khuyến khích và tiếp nhận những cá nhân sáng tạo và năng động. Hợp tác, chia sẻ, tin cậy.. Thiết lập môi trường làm việc tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Phát huy tối đa khả năng làm việc theo nhóm. CTY TNHH THÔNG TIN KỸ THUẬT PANCLOUDS là công ty công nghệ trong lĩnh vực lập trình máy vi tính, buôn bán thiết bị điện tử công nghệ cao. Mục Tiêu Của Chúng Tôi Không ngừng cải tiến công nghệ, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hiệu quả làm việc. Để trở thành một công ty hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp các giải pháp tự động hóa công nghiệp, chúng tôi luôn luôn chú trọng trong việc nâng cao năng suất và chất lượng của sản phẩm cũng như nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới vào sản xuất. Luôn luôn hướng tới khách hàng. Luôn lắng nghe và mang tới khách hàng những sản phẩm và dịch vụ với chất lượng và chi phí phù hợp nhất. Đáp ứng đa dạng các nhu cầu của khách hàng bằng các dịch vụ gia tăng; Thiết lập một mối quan hệ thân thiết, bền vững với khách hàng. Năng động, sáng tạo Đây là mục tiêu luôn được chú trọng khuyến khích và phát huy ở. Chúng tôi hiểu rằng, tự do đổi mới và năng động sáng tạo là yếu tố tiên quyết để giúp trở thành công ty hàng đầu. Môi trường năng động và cởi mở luôn khuyến khích và tiếp nhận những cá nhân sáng tạo và năng động. Hợp tác, chia sẻ, tin cậy.. Thiết lập môi trường làm việc tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Phát huy tối đa khả năng làm việc theo nhóm.

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY

Việc làm nổi bật

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ