Cty TNHH Saite Power Source Việt Nam

Đường số 6, khu công nghiệp An Phước, Long Thành, Đồng Nai

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty chuyên sản xuất về Ắc quy xuất khẩu, là doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư Hong Kong

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY

Việc làm nổi bật

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ