Cty HTC VINATECH

Tổ 2 Lãm Làng Vân Dương Bắc Ninh

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty HTC VINATECH đã xây dựng hoạt động từng tháng 1 2019 hoạt động trong linh vực tuyển dụng và môi giới việc làm

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY

Việc làm nổi bật

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ