CTy Cổ Phần Tập Đoàn Thương Mại Và Dịch Vụ Như Ý

Quy mô nhân sự: 20 - 150 người
151 Phan Văn Hân, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU CÔNG TY

CTy Cổ Phần Tập Đoàn Thương Mại Và Dịch Vụ Như Ý: Lĩnh vực: Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm CTy Cổ Phần Tập Đoàn Thương Mại Và Dịch Vụ Như Ý: Lĩnh vực: Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm

Việc làm nổi bật

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ

1
Bạn cần tìm việc ?