CÔNG TY TON GỐM SỨ TAIGERA

KCN GÒ DẦU B

GIỚI THIỆU CÔNG TY

  • Làm việc theo sự phân công cấp trên
  • Trao đổi khi phỏng vấn.

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY

Việc làm nổi bật

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ