Công Ty TNHH Vietnam Sunergy

Lô C4 KCN Quang Châu- Việt Yên- Bắc Giang

GIỚI THIỆU CÔNG TY

VIỆT NAM SUNERGY CO., LTD là công ty con của CHR (SHANGHAI) NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO. Có trụ sở chính tại Hà Nội, Việt Nam. Vốn đăng ký 10.500.000.000 đồng,, nằm ở khu công nghiệp Quang Châu, Bắc Giang. chủ yếu tham gia vào nghiên cứu và phát triển phát triển module năng lượng mặt trời

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY

Việc làm nổi bật

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ