Công Ty TNHH TUNGTEX FASHION VIET NAM

Lô A2, đường sô 2, KCN Thuận Đạo, huyện Bến Lức,tỉnh Long An

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công Ty TNHH TUNGTEX FASHION VIET NAM

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY

5 - 7 triệu
31-01-2020
Khu công nghiệp Thuận Đạo
5 - 7 triệu
31-01-2020
Khu công nghiệp Thuận Đạo
5 - 7 triệu
31-01-2020
Khu công nghiệp Thuận Đạo
5 - 7 triệu
31-01-2020
Khu công nghiệp Thuận Đạo
5 - 7 triệu
31-01-2020
Khu công nghiệp Thuận Đạo
5 - 7 triệu
31-01-2020
Khu công nghiệp Thuận Đạo
1
Bạn cần tìm việc ?