CÔNG TY TNHH TM SX TIẾN HÙNG

Quy mô nhân sự: 20 - 150 người
150-152 Ngô Quyền F5, Quận 10.TP.hcm

GIỚI THIỆU CÔNG TY

CÔNG TY TNHH TM SX TIẾN HÙNG 1 Trồng cây cao su 01250 2 Trồng cây lâu năm khác 01290 3 Chăn nuôi gia cầm 0146 4 Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 01500 5 Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 01630 6 Khai thác gỗ 02210 7 Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010 8 Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh 11010 9 Sản xuất rượu vang 11020 10 Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia 11030 11 Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104 12 Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) 13220 13 Sản xuất thảm, chăn đệm 13230 14 Sản xuất giày dép 15200 15 Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 2013 16 Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 32900 17 Xây dựng nhà các loại 41000 18 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 42900 19 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 43900 20 Đại lý, môi giới, đấu giá 4610 21 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống 4620 22 Bán buôn gạo 46310 23 Bán buôn thực phẩm 4632 24 Bán buôn đồ uống 4633 25 Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 46340 26 Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641 27 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649 28 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663 29 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669 30 Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722 31 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê 68100 32 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu CÔNG TY TNHH TM SX TIẾN HÙNG 1 Trồng cây cao su 01250 2 Trồng cây lâu năm khác 01290 3 Chăn nuôi gia cầm 0146 4 Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 01500 5 Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 01630 6 Khai thác gỗ 02210 7 Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010 8 Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh 11010 9 Sản xuất rượu vang 11020 10 Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia 11030 11 Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104 12 Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) 13220 13 Sản xuất thảm, chăn đệm 13230 14 Sản xuất giày dép 15200 15 Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 2013 16 Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 32900 17 Xây dựng nhà các loại 41000 18 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 42900 19 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 43900 20 Đại lý, môi giới, đấu giá 4610 21 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống 4620 22 Bán buôn gạo 46310 23 Bán buôn thực phẩm 4632 24 Bán buôn đồ uống 4633 25 Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 46340 26 Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641 27 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649 28 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663 29 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669 30 Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722 31 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê 68100 32 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY

Việc làm nổi bật

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ