Công ty TNHH Thương Mại Vĩnh Vượng

Lô D, Tổng kho Sóng Thần, Số 7, Đại lộ Độc Lập, Khu công ng, Phường Dĩ An, Bình Dương

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty có vốn 100 % nước ngoài.

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY

Thỏa thuận
Luôn tuyển
Khu công nghiệp Sóng Thần 1

Việc làm nổi bật

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ