Công ty TNHH Tenma (HCM) Việt Nam

Số 10, đường số 9A, khu công nghiệp Biên Hòa II, tỉnh Đồng Nai

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty TNHH Tenma (HCM) Việt Nam là công ty c
ó 100% vốn đầu tư của NHật. chuyên sản xuất các ẩn phẩm nhựa cao cấp

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY

Thỏa thuận
Luôn tuyển
Đồng Nai
Thỏa thuận
Luôn tuyển
Đồng Nai
Thỏa thuận
Luôn tuyển
Đồng Nai
Thỏa thuận
Luôn tuyển
Đồng Nai
Thỏa thuận
Luôn tuyển
Đồng Nai

Việc làm nổi bật

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ