Công Ty TNHH T.C. Union Việt Nam

TL864, KCN Mỹ Tho, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang, Việt Nam

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Năm 2008, Công Ty TNHH T.C. UNION Việt Nam, trực thuộc tập đoàn T.C. UNION Thái Lan bắt đầu đặt nền móng hoạt động và đầu tư cơ sở hạ tầng sản xuất tại Tiền Giang. Sản phẩm chính của Công ty hiện tại gồm: Bột cá, Bột thịt cá, Dầu cá và Nước cá cô đặc (nước protein)

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY

Thỏa thuận
30-03-2020
Khu công nghiệp Mỹ Tho
Thỏa thuận
Luôn tuyển
Khu công nghiệp Mỹ Tho
Thỏa thuận
Luôn tuyển
Khu công nghiệp Mỹ Tho
Thỏa thuận
Luôn tuyển
Khu công nghiệp Mỹ Tho
Thỏa thuận
30-03-2020
Khu công nghiệp Mỹ Tho
Thỏa thuận
Luôn tuyển
Khu công nghiệp Mỹ Tho
Thỏa thuận
Luôn tuyển
Khu công nghiệp Mỹ Tho
Thỏa thuận
Luôn tuyển
Khu công nghiệp Mỹ Tho
Thỏa thuận
30-03-2020
Khu công nghiệp Mỹ Tho
Thỏa thuận
Luôn tuyển
Khu công nghiệp Mỹ Tho
Thỏa thuận
30-03-2020
Khu công nghiệp Mỹ Tho

Việc làm nổi bật

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ

1
Bạn cần tìm việc ?